welkom

Vanuit eigenwaardig begeleidt René Tolboom mensen bij de zoektocht naar hun eigen waardigheid. Associaties daarbij zijn: eigenwaarde, waardig, waar, aard, eigen, eigenaar, eigenaardig en aardig. Voor René is een eigenwaardig leven in balans, in verbinding met anderen en vol zin.

Veel mensen staan op enig moment in hun leven voor bepalende keuzes die samenhangen met vragen als: wat wil ík in (of juist: met) dit leven bereiken? Het antwoord op levensvragen als deze ligt vaak verborgen achter de vluchtigheid van het alledaagse leven en allerlei emoties. Het kost veel mensen moeite om daar doorheen te kijken. Zeker als die emoties onprettig voelen en gekoppeld zijn aan nare herinneringen vergt dat moed. Door echter die moed op te brengen komt jouw eigen aard en ‘waar’ volgens René vanzelf bloot te liggen en ligt het antwoord op levensvragen eigenlijk voor het oprapen. Meestal is zo’n antwoord de sleutel om eigenaar van jouw eigen leven te worden.